חדר מגורים, דירת 5 חדרים, כפר גנים ג

חדר מגורים, דירת 5 חדרים, כפר גנים ג

עיצוב סלון סגנון מינימליסטי מודרני | קאמין אינטגרלי | שילוב טיח דקורטיבי | בשיתוף עם אדר' פולינה ברויטמן

חדר מגורים, דירת 5 חדרים, כפר גנים ג

חדר מגורים, דירת 5 חדרים, כפר גנים ג

עיצוב סלון סגנון מינימליסטי מודרני | ספרית כוורת | שילוב טיח דקורטיבי | בשיתוף עם אדר' פולינה ברויטמן

מטבח, דירת 5 חדרים, כפר גנים ג

מטבח, דירת 5 חדרים, כפר גנים ג

עיצוב מטבח סגנון מינימליסטי מודרני | תאורה נסתרת | שילוב לבני סיליקט | בשיתוף עם אדר' פולינה ברויטמן

חדר מגורים, דירת 5 חדרים, כפר גנים ג

חדר מגורים, דירת 5 חדרים, כפר גנים ג

עיצוב סלון סגנון מינימליסטי מודרני | קאמין אינטגרלי | שילוב טיח דקורטיבי | בשיתוף עם אדר' פולינה ברויטמן