קרית חינוך רמת אפעל

קרית חינוך רמת אפעל

שילוב במרקם האורבני | בשיתוף עם אדריכלים: יחיאל קורין, פולינה ברויטמן, חני ניצן, שלי סימן טוב

קרית חינוך רמת אפעל

קרית חינוך רמת אפעל

תכנית בינוי | בשיתוף עם אדריכלים: יחיאל קורין, פולינה ברויטמן, חני ניצן, שלי סימן טוב

קרית חינוך רמת אפעל

קרית חינוך רמת אפעל

רחבה מרכזית | בשיתוף עם אדריכלים: יחיאל קורין, פולינה ברויטמן, חני ניצן, שלי סימן טוב

קרית חינוך רמת אפעל

קרית חינוך רמת אפעל

שדרה ראשית | בשיתוף עם אדריכלים: יחיאל קורין, פולינה ברויטמן, חני ניצן, שלי סימן טוב

קרית חינוך רמת אפעל

קרית חינוך רמת אפעל

שדרה ראשית | בשיתוף עם אדריכלים: יחיאל קורין, פולינה ברויטמן, חני ניצן, שלי סימן טוב

קרית חינוך רמת אפעל

קרית חינוך רמת אפעל

תכנית קומות | בשיתוף עם אדריכלים: יחיאל קורין, פולינה ברויטמן, חני ניצן, שלי סימן טוב

קרית חינוך רמת אפעל

קרית חינוך רמת אפעל

חתכים | בשיתוף עם אדריכלים: יחיאל קורין, פולינה ברויטמן, חני ניצן, שלי סימן טוב

קרית חינוך רמת אפעל

קרית חינוך רמת אפעל

סכמות המבנה | בשיתוף עם אדריכלים: יחיאל קורין, פולינה ברויטמן, חני ניצן, שלי סימן טוב

קרית חינוך רמת אפעל

קרית חינוך רמת אפעל

תכנית קומה תחתונה | בשיתוף עם אדריכלים: יחיאל קורין, פולינה ברויטמן, חני ניצן, שלי סימן טוב

קרית חינוך רמת אפעל

קרית חינוך רמת אפעל

תכנית קומת ביניים | בשיתוף עם אדריכלים: יחיאל קורין, פולינה ברויטמן, חני ניצן, שלי סימן טוב

קרית חינוך רמת אפעל

קרית חינוך רמת אפעל

תכנית קומה עליונה | בשיתוף עם אדריכלים: יחיאל קורין, פולינה ברויטמן, חני ניצן, שלי סימן טוב

קרית חינוך רמת אפעל

קרית חינוך רמת אפעל

תכנית סביבה | בשיתוף עם אדריכלים: יחיאל קורין, פולינה ברויטמן, חני ניצן, שלי סימן טוב