תכנית סביבה

תכנית סביבה

תכנית מתאר לעיר אלעד | 53,000 נפש, 3,500 דונם | משרד הפנים | אדריכל אחראי בקורין אדריכלים בע"מ

הרחבת העיר הקיימת

הרחבת העיר הקיימת

תכנית מתאר לעיר אלעד | 53,000 נפש, 3,500 דונם | משרד הפנים | אדריכל אחראי בקורין אדריכלים בע"מ

יעודי שטחים

יעודי שטחים

תכנית מתאר לעיר אלעד | 53,000 נפש, 3,500 דונם | משרד הפנים | אדריכל אחראי בקורין אדריכלים בע"מ

מערכת מבני ציבור ושטחים פתוחים

מערכת מבני ציבור ושטחים פתוחים

תכנית מתאר לעיר אלעד | 53,000 נפש, 3,500 דונם | משרד הפנים | אדריכל אחראי בקורין אדריכלים בע"מ

מרקם אורבני

מרקם אורבני

תכנית מתאר לעיר אלעד | 53,000 נפש, 3,500 דונם | משרד הפנים | אדריכל אחראי בקורין אדריכלים בע"מ

מערכת כבישים

מערכת כבישים

תכנית מתאר לעיר אלעד | 53,000 נפש, 3,500 דונם | משרד הפנים | אדריכל אחראי בקורין אדריכלים בע"מ

תכנית מתאר לעיר אלעד 2010-2014

53,000 נפש , 3,500 דונם

משרד הפנים

סטטוס: לקראת מתן תוקף

אדריכל אחראי בקורין יחיאל אדריכלים בע"מ