כיכר ראשית, תחרות כניסה לירושלים

כיכר ראשית, תחרות כניסה לירושלים

תחרות אדריכלית | כ-210,000 מ"ר, כ-120 דונם | אדריכל אחראי בקורין אדריכלים בשיתוף עם יער אדריכלים

כיכר ראשית, תחרות כניסה לירושלים

כיכר ראשית, תחרות כניסה לירושלים

תחרות אדריכלית | כ-210,000 מ"ר, כ-120 דונם | אדריכל אחראי בקורין אדריכלים בשיתוף עם יער אדריכלים

שדרה ירוקה, תחרות כניסה לירושלים

שדרה ירוקה, תחרות כניסה לירושלים

תחרות אדריכלית | כ-210,000 מ"ר, כ-120 דונם | אדריכל אחראי בקורין אדריכלים בשיתוף עם יער אדריכלים

תכנית בינוי, תחרות כניסה לירושלים

תכנית בינוי, תחרות כניסה לירושלים

תחרות אדריכלית | כ-210,000 מ"ר, כ-120 דונם | אדריכל אחראי בקורין אדריכלים בשיתוף עם יער אדריכלים

סכמת סביבה, תחרות כניסה לירושלים

סכמת סביבה, תחרות כניסה לירושלים

תחרות אדריכלית | כ-210,000 מ"ר, כ-120 דונם | אדריכל אחראי בקורין אדריכלים בשיתוף עם יער אדריכלים

תחרות כניסה לירושלים

תחרות כניסה לירושלים

תחרות אדריכלית | כ-210,000 מ"ר, כ-120 דונם | אדריכל אחראי בקורין אדריכלים בשיתוף עם יער אדריכלים

תחרות כניסה לירושלים

תחרות כניסה לירושלים

תחרות אדריכלית | כ-210,000 מ"ר, כ-120 דונם | אדריכל אחראי בקורין אדריכלים בשיתוף עם יער אדריכלים

גליון 1, תחרות כניסה לירושלים

גליון 1, תחרות כניסה לירושלים

תחרות אדריכלית | כ-210,000 מ"ר, כ-120 דונם | אדריכל אחראי בקורין אדריכלים בשיתוף עם יער אדריכלים

גליון 2, תחרות כניסה לירושלים

גליון 2, תחרות כניסה לירושלים

תחרות אדריכלית | כ-210,000 מ"ר, כ-120 דונם | אדריכל אחראי בקורין אדריכלים בשיתוף עם יער אדריכלים

גליון 3, תחרות כניסה לירושלים

גליון 3, תחרות כניסה לירושלים

תחרות אדריכלית | כ-210,000 מ"ר, כ-120 דונם | אדריכל אחראי בקורין אדריכלים בשיתוף עם יער אדריכלים

השוואת כיכרות, תחרות כניסה לירושלים

השוואת כיכרות, תחרות כניסה לירושלים

תחרות אדריכלית | כ-210,000 מ"ר, כ-120 דונם | אדריכל אחראי בקורין אדריכלים בשיתוף עם יער אדריכלים