יעודי קרקע, הרחבת קדימה-צורן

יעודי קרקע, הרחבת קדימה-צורן

שכונת מגורים A קדימה-צורן | 1380 יח"ד, 465 דונם | משרד הבינוי | אדריכל אחראי בקורין אדריכלים בע"מ

תכנית בינוי

תכנית בינוי

שכונת מגורים A קדימה-צורן | 1380 יח"ד, 465 דונם | משרד הבינוי | אדריכל אחראי בקורין אדריכלים בע"מ

תכנית יעודי קרקע

תכנית יעודי קרקע

שכונת מגורים A קדימה-צורן | 1380 יח"ד, 465 דונם | משרד הבינוי | אדריכל אחראי בקורין אדריכלים בע"מ

הדמיית בינוי

הדמיית בינוי

שכונת מגורים A קדימה-צורן | 1380 יח"ד, 465 דונם | משרד הבינוי | אדריכל אחראי בקורין אדריכלים בע"מ

מערכת שטחים ציבוריים פתוחים

מערכת שטחים ציבוריים פתוחים

שכונת מגורים A קדימה-צורן | 1380 יח"ד, 465 דונם | משרד הבינוי | אדריכל אחראי בקורין אדריכלים בע"מ

סכמת מרקם אורבני

סכמת מרקם אורבני

שכונת מגורים A קדימה-צורן | 1380 יח"ד, 465 דונם | משרד הבינוי | אדריכל אחראי בקורין אדריכלים בע"מ

טיפוסי בינוי, בניה רוויה

טיפוסי בינוי, בניה רוויה

שכונת מגורים A קדימה-צורן | 1380 יח"ד, 465 דונם | משרד הבינוי | אדריכל אחראי בקורין אדריכלים בע"מ

טיפוסי בינוי, צמודי קרקע

טיפוסי בינוי, צמודי קרקע

שכונת מגורים A קדימה-צורן | 1380 יח"ד, 465 דונם | משרד הבינוי | אדריכל אחראי בקורין אדריכלים בע"מ

שכונת מגורים A  קדימה-צורן 2002-2013

1,380 יח"ד, 465 דונם

משרד הבינוי והשיכון

סטטוס: לקראת מתן תוקף

אדריכל אחראי בקורין יחיאל אדריכלים בע"מ