תחרויות אדריכליות הינו התחום המעניין ביותר בעשייה האדריכלית, מכיוון שבתחרות נותנים לדמיון יותר חופש פעולה, התפרעות, יצירה וריחוף, אך בו זמנית, התכנון חייב להיות מושתת על עקרונות מנחים, שבעזרתם ניתן להוריד את הפרויקט על הקרקע ולבצעו.

 

מבחינתנו מדובר ב"מעבדת ניסויים" המאפשרת בחינה ושילוב של זרמים וכיוונים חדשים באדריכלות, טכנולוגיה חדשה וכד' וכאן טמון האתגר.

 

 

תחרויות וקונספט

אנו צברנו ניסיון רב בתחרויות מהחשובות שהיו בארץ, כגון:

 

   * אדריכל אחראי בקורין אדריכלים

   ** אדריכל צוות בחיוטין אדריכלים