תכנון חדש תחנה מרכזית תל-אביב

תכנון חדש תחנה מרכזית תל-אביב

מצב קיים

תכנון חדש תחנה מרכזית תל-אביב

תכנון חדש תחנה מרכזית תל-אביב

מצב מוצע

תכנון חדש תחנה מרכזית תל-אביב

תכנון חדש תחנה מרכזית תל-אביב

חזית רחוב לוינסקי

תכנון חדש תחנה מרכזית תל-אביב

תכנון חדש תחנה מרכזית תל-אביב

חזית רחוב לוינסקי כניסה

תכנון חדש תחנה מרכזית תל-אביב

תכנון חדש תחנה מרכזית תל-אביב

חזית לוינסקי

תכנון חדש תחנה מרכזית תל-אביב

תכנון חדש תחנה מרכזית תל-אביב

חזית פתוחה חדשה

תכנון חדש תחנה מרכזית תל-אביב

תכנון חדש תחנה מרכזית תל-אביב

עירוב שימושים

תכנון חדש תחנה מרכזית תל-אביב

תכנון חדש תחנה מרכזית תל-אביב

עירוב שימושים

תכנון חדש תחנה מרכזית תל-אביב

תכנון חדש תחנה מרכזית תל-אביב

שילוב בסביבה

תכנון חדש תחנה מרכזית תל-אביב

תכנון חדש תחנה מרכזית תל-אביב

מגורים במקום אוטובוסים

תכנון חדש תחנה מרכזית תל-אביב

תכנון חדש תחנה מרכזית תל-אביב

בריכת שחיה על הגג

תכנון חדש תחנה מרכזית תל-אביב

תכנון חדש תחנה מרכזית תל-אביב

טיפוסי מגורים

תכנון חדש תחנה מרכזית תל-אביב

תכנון חדש תחנה מרכזית תל-אביב

רחוב פנימי פתוח

תכנון חדש תחנה מרכזית תל-אביב

תכנון חדש תחנה מרכזית תל-אביב

רחוב פנימי פתוח לשמיים

תכנון חדש תחנה מרכזית תל-אביב

תכנון חדש תחנה מרכזית תל-אביב

גליון 1

תכנון חדש תחנה מרכזית תל-אביב

תכנון חדש תחנה מרכזית תל-אביב

גליון 2

תכנון חדש תחנה מרכזית תל-אביב

תכנון חדש תחנה מרכזית תל-אביב

גליון 3