ספריה, בית יד-לבנים רמת-ישי

ספריה, בית יד-לבנים רמת-ישי

תחרות אדריכלית | בשיתוף עם אדר' פולינה ברויטמן

חלל רב תכליתי, בית יד-לבנים רמת-ישי

חלל רב תכליתי, בית יד-לבנים רמת-ישי

תחרות אדריכלית | בשיתוף עם אדר' פולינה ברויטמן

רחבת התכנסות, בית יד-לבנים רמת-ישי

רחבת התכנסות, בית יד-לבנים רמת-ישי

תחרות אדריכלית | בשיתוף עם אדר' פולינה ברויטמן

גלריה, בית יד-לבנים רמת-ישי

גלריה, בית יד-לבנים רמת-ישי

תחרות אדריכלית | בשיתוף עם אדר' פולינה ברויטמן

בית יד-לבנים רמת-ישי

בית יד-לבנים רמת-ישי

תחרות אדריכלית | בשיתוף עם אדר' פולינה ברויטמן

בית יד-לבנים רמת-ישי

בית יד-לבנים רמת-ישי

תחרות אדריכלית | בשיתוף עם אדר' פולינה ברויטמן

פאטיו, בית יד-לבנים רמת-ישי

פאטיו, בית יד-לבנים רמת-ישי

תחרות אדריכלית | בשיתוף עם אדר' פולינה ברויטמן

בית יד-לבנים רמת-ישי

בית יד-לבנים רמת-ישי

תחרות אדריכלית | בשיתוף עם אדר' פולינה ברויטמן

סכמת בניה ירוקה, יד-לבנים רמת-ישי

סכמת בניה ירוקה, יד-לבנים רמת-ישי

תחרות אדריכלית | בשיתוף עם אדר' פולינה ברויטמן

סכמת שימושים, בית יד-לבנים רמת-ישי

סכמת שימושים, בית יד-לבנים רמת-ישי

תחרות אדריכלית | בשיתוף עם אדר' פולינה ברויטמן

סכמת גושים, בית יד-לבנים רמת-ישי

סכמת גושים, בית יד-לבנים רמת-ישי

תחרות אדריכלית | בשיתוף עם אדר' פולינה ברויטמן

תנועה, בית יד-לבנים רמת-ישי

תנועה, בית יד-לבנים רמת-ישי

תחרות אדריכלית | בשיתוף עם אדר' פולינה ברויטמן

בית יד-לבנים רמת-ישי

בית יד-לבנים רמת-ישי

תחרות אדריכלית | בשיתוף עם אדר' פולינה ברויטמן

בית יד-לבנים רמת-ישי

בית יד-לבנים רמת-ישי

תחרות אדריכלית | בשיתוף עם אדר' פולינה ברויטמן

בית יד-לבנים רמת-ישי

בית יד-לבנים רמת-ישי

תחרות אדריכלית | בשיתוף עם אדר' פולינה ברויטמן

בית יד-לבנים רמת-ישי

בית יד-לבנים רמת-ישי

תחרות אדריכלית | בשיתוף עם אדר' פולינה ברויטמן