בית שמש - תכנית אב לרובע ד

בית שמש - תכנית אב לרובע ד

רובע ד׳ תכנית אב | משרד הבינוי | 1450 יח"ד, 800 דונם | בתוקף | אדריכל אחראי בקורין אדריכלים בע"מ

בית שמש ד2 - יעודי קרקע

בית שמש ד2 - יעודי קרקע

2010-2013 | משרד הבינוי | 1450 יח"ד, 800 דונם | בתוקף | אדריכל אחראי בקורין אדריכלים בע"מ

בית שמש ד2 - תכנית בינוי

בית שמש ד2 - תכנית בינוי

2010-2013 | משרד הבינוי | 1450 יח"ד, 800 דונם | בתוקף | אדריכל אחראי בקורין אדריכלים בע"מ

בית שמש ד2 - המערכת הירוקה

בית שמש ד2 - המערכת הירוקה

2010-2013 | משרד הבינוי | 1450 יח"ד, 800 דונם | בתוקף | אדריכל אחראי בקורין אדריכלים בע"מ

בית שמש ד2 - בינוי בטופוגרפיה

בית שמש ד2 - בינוי בטופוגרפיה

2010-2013 | משרד הבינוי | 1450 יח"ד, 800 דונם | בתוקף | אדריכל אחראי בקורין אדריכלים בע"מ

בית שמש ד2 - חלופות מרקם בינוי

בית שמש ד2 - חלופות מרקם בינוי

2010-2013 | משרד הבינוי | 1450 יח"ד, 800 דונם | בתוקף | אדריכל אחראי בקורין אדריכלים בע"מ

בית שמש ד2 - חלופות תכנון

בית שמש ד2 - חלופות תכנון

2010-2013 | משרד הבינוי | 1450 יח"ד, 800 דונם | בתוקף | אדריכל אחראי בקורין אדריכלים בע"מ

בית שמש ד2 - טיפוסי בינוי

בית שמש ד2 - טיפוסי בינוי

2010-2013 | משרד הבינוי | 1450 יח"ד, 800 דונם | בתוקף | אדריכל אחראי בקורין אדריכלים בע"מ

שכונת מגורים ד-2  בבית שמש 2010-2013 

1,450 יח"ד, 800 דונם

משרד הבינוי והשיכון

סטטוס: תב"ע בתוקף

אדריכל אחראי בקורין יחיאל אדריכלים בע"מ