תכנית שיקום עירוני

תכנית שיקום עירוני

רחוב ויצמן נס-ציונה, שיקום עירוני | כ-30 דונם | עיריית נס ציונה | אדריכל אחראי בקורין אדריכלים בע"מ

כיכר תחנה מרכזית - מצב מוצע

כיכר תחנה מרכזית - מצב מוצע

רחוב ויצמן נס-ציונה, שיקום עירוני | כ-30 דונם | עיריית נס ציונה | אדריכל אחראי בקורין אדריכלים בע"מ

כיכר תחנה מרכזית - מצב קיים

כיכר תחנה מרכזית - מצב קיים

רחוב ויצמן נס-ציונה, שיקום עירוני | כ-30 דונם | עיריית נס ציונה | אדריכל אחראי בקורין אדריכלים בע"מ

תכנית שיקום עירוני

תכנית שיקום עירוני

רחוב ויצמן נס-ציונה, שיקום עירוני | כ-30 דונם | עיריית נס ציונה | אדריכל אחראי בקורין אדריכלים בע"מ

תכנית שיקום עירוני

תכנית שיקום עירוני

רחוב ויצמן נס-ציונה, שיקום עירוני | כ-30 דונם | עיריית נס ציונה | אדריכל אחראי בקורין אדריכלים בע"מ

שיקום עירוני נס ציונה

שיקום עירוני נס ציונה

רחוב ויצמן נס-ציונה, שיקום עירוני | כ-30 דונם | עיריית נס ציונה | אדריכל אחראי בקורין אדריכלים בע"מ

שיקום חזיתות מבנים

שיקום חזיתות מבנים

רחוב ויצמן נס-ציונה, שיקום עירוני | כ-30 דונם | עיריית נס ציונה | אדריכל אחראי בקורין אדריכלים בע"מ

רחוב ויצמן נס-ציונה  2007-2013

כ-30 דונם

עיריית נס ציונה

סטטוס: בביצוע

אדריכל אחראי בקורין יחיאל אדריכלים בע"מ