קרית הממשלה ירושלים

קרית הממשלה ירושלים

תחרות אדריכלית, משרד האוצר - פרס 2 | כ-200,000 מ"ר | אדריכל אחראי בקורין אדריכלים בע"מ

תכנית בינוי, קרית הממשלה ירושלים

תכנית בינוי, קרית הממשלה ירושלים

תחרות אדריכלית, משרד האוצר - פרס 2 | כ-200,000 מ"ר | אדריכל אחראי בקורין אדריכלים בע"מ

תכנית סביבה, קרית הממשלה ירושלים

תכנית סביבה, קרית הממשלה ירושלים

תחרות אדריכלית, משרד האוצר - פרס 2 | כ-200,000 מ"ר | אדריכל אחראי בקורין אדריכלים בע"מ

סביבה, קרית הממשלה ירושלים

סביבה, קרית הממשלה ירושלים

תחרות אדריכלית, משרד האוצר - פרס 2 | כ-200,000 מ"ר | אדריכל אחראי בקורין אדריכלים בע"מ

תכניות מבנים, קרית הממשלה ירושלים

תכניות מבנים, קרית הממשלה ירושלים

תחרות אדריכלית, משרד האוצר - פרס 2 | כ-200,000 מ"ר | אדריכל אחראי בקורין אדריכלים בע"מ

קרית הממשלה ירושלים

קרית הממשלה ירושלים

תחרות אדריכלית, משרד האוצר - פרס 2 | כ-200,000 מ"ר | אדריכל אחראי בקורין אדריכלים בע"מ

קרית הממשלה ירושלים

קרית הממשלה ירושלים

תחרות אדריכלית, משרד האוצר - פרס 2 | כ-200,000 מ"ר | אדריכל אחראי בקורין אדריכלים בע"מ

קרית הממשלה ירושלים

קרית הממשלה ירושלים

שילוב תחרות אדריכלית, משרד האוצר - פרס 2 | כ-200,000 מ"ר | אדריכל אחראי בקורין אדריכלים בע"מ

מבט בשדרה, קרית הממשלה ירושלים

מבט בשדרה, קרית הממשלה ירושלים

תחרות אדריכלית, משרד האוצר - פרס 2 | כ-200,000 מ"ר | אדריכל אחראי בקורין אדריכלים בע"מ

קרית הממשלה ירושלים

קרית הממשלה ירושלים

תחרות אדריכלית, משרד האוצר - פרס 2 | כ-200,000 מ"ר | אדריכל אחראי בקורין אדריכלים בע"מ

מבט בשדרה, קרית הממשלה ירושלים

מבט בשדרה, קרית הממשלה ירושלים

תחרות אדריכלית, משרד האוצר - פרס 2 | כ-200,000 מ"ר | אדריכל אחראי בקורין אדריכלים בע"מ

סכמת סביבה, קרית הממשלה ירושלים

סכמת סביבה, קרית הממשלה ירושלים

תחרות אדריכלית, משרד האוצר - פרס 2 | כ-200,000 מ"ר | אדריכל אחראי בקורין אדריכלים בע"מ

קרית הממשלה ירושלים

קרית הממשלה ירושלים

תחרות אדריכלית, משרד האוצר - פרס 2 | כ-200,000 מ"ר | אדריכל אחראי בקורין אדריכלים בע"מ

עירוב שימושים, קרית הממשלה ירושלים

עירוב שימושים, קרית הממשלה ירושלים

תחרות אדריכלית, משרד האוצר - פרס 2 | כ-200,000 מ"ר | אדריכל אחראי בקורין אדריכלים בע"מ

סכמת תנועה, קרית הממשלה ירושלים

סכמת תנועה, קרית הממשלה ירושלים

תחרות אדריכלית, משרד האוצר - פרס 2 | כ-200,000 מ"ר | אדריכל אחראי בקורין אדריכלים בע"מ

קרית הממשלה ירושלים

קרית הממשלה ירושלים

תחרות אדריכלית, משרד האוצר - פרס 2 | כ-200,000 מ"ר | אדריכל אחראי בקורין אדריכלים בע"מ