תשריט יעודי קרקע

תשריט יעודי קרקע

שכונת מגורים ב-2, ביתר עילית | משרד הבינוי | אדריכל אחראי בקורין אדריכלים בע"מ

תכנית בינוי

תכנית בינוי

שכונת מגורים ב2-ב3, ביתר עילית | 120 יח"ד, 110 דונם | משרד הבינוי | אדריכל אחראי בקורין אדריכלים בע"מ

יעודי קרקע

יעודי קרקע

שכונת מגורים ב2-ב3, ביתר עילית | 120 יח"ד, 110 דונם | משרד הבינוי | אדריכל אחראי בקורין אדריכלים בע"מ

שכונת מגורים ב2, ביתר עילית 2007-2013 

120 יח"ד, 110 דונם

משרד הבינוי והשיכון

סטטוס: לקראת מתן תוקף

אדריכל אחראי בקורין יחיאל אדריכלים בע"מ