פינוי בינוי, תמ"א 38, שיקום עירוני

פינוי בינוי, תמ"א 38, שיקום עירוני

תכנית פינוי בינוי בבת-ים | 1,200 יח"ד, 40 דונם | יזם פרטי | אדריכל אחראי בקורין אדריכלים בע"מ

פינוי בינוי, תמ"א 38, שיקום עירוני

פינוי בינוי, תמ"א 38, שיקום עירוני

תכנית פינוי בינוי בבת-ים | 1,200 יח"ד, 40 דונם | יזם פרטי | אדריכל אחראי בקורין אדריכלים בע"מ

תכנית בינוי

תכנית בינוי

תכנית פינוי בינוי בבת-ים | 1,200 יח"ד, 40 דונם | יזם פרטי | אדריכל אחראי בקורין אדריכלים בע"מ

תכנית בינוי

תכנית בינוי

תכנית פינוי בינוי בבת-ים | 1,200 יח"ד, 40 דונם | יזם פרטי | אדריכל אחראי בקורין אדריכלים בע"מ

תכנית קומה טיפוסית

תכנית קומה טיפוסית

תכנית פינוי בינוי בבת-ים | 1,200 יח"ד, 40 דונם | יזם פרטי | אדריכל אחראי בקורין אדריכלים בע"מ

חתך אופייני

חתך אופייני

תכנית פינוי בינוי בבת-ים | 1,200 יח"ד, 40 דונם | יזם פרטי | אדריכל אחראי בקורין אדריכלים בע"מ

חלופות תכנון

חלופות תכנון

תכנית פינוי בינוי בבת-ים | 1,200 יח"ד, 40 דונם | יזם פרטי | אדריכל אחראי בקורין אדריכלים בע"מ

חלופות תכנון

חלופות תכנון

תכנית פינוי בינוי בבת-ים | 1,200 יח"ד, 40 דונם | יזם פרטי | אדריכל אחראי בקורין אדריכלים בע"מ

תכנית פינוי בינוי בבת-ים  2008-2009

1,200 יח"ד, 40 דונם

יזם פרטי

אדריכל אחראי בקורין יחיאל אדריכלים בע"מ