סקיצה, קרית חינוך צור הדסה

סקיצה, קרית חינוך צור הדסה

בית ספר תיכון 36 כיתות | כ-8,000 מ"ר | אדריכל אחראי בקורין אדריכלים בע"מ

בינוי, קרית חינוך צור הדסה

בינוי, קרית חינוך צור הדסה

בית ספר תיכון 36 כיתות | כ-8,000 מ"ר | אדריכל אחראי בקורין אדריכלים בע"מ

בינוי, קרית חינוך צור הדסה

בינוי, קרית חינוך צור הדסה

בית ספר תיכון 36 כיתות | כ-8,000 מ"ר | אדריכל אחראי בקורין אדריכלים בע"מ

בינוי, קרית חינוך צור הדסה

בינוי, קרית חינוך צור הדסה

בית ספר תיכון 36 כיתות | כ-8,000 מ"ר | אדריכל אחראי בקורין אדריכלים בע"מ

בינוי, קרית חינוך צור הדסה

בינוי, קרית חינוך צור הדסה

בית ספר תיכון 36 כיתות | כ-8,000 מ"ר | אדריכל אחראי בקורין אדריכלים בע"מ

גוש כיתות, קרית חינוך צור הדסה

גוש כיתות, קרית חינוך צור הדסה

בית ספר תבית ספר תיכון 36 כיתות | כ-8,000 מ"ר | אדריכל אחראי בקורין אדריכלים בע"מיכון, גוש כיתות

חלל רב תכליתי, קרית חינוך צור הדסה

חלל רב תכליתי, קרית חינוך צור הדסה

בית ספר תיכון 36 כיתות | כ-8,000 מ"ר | אדריכל אחראי בקורין אדריכלים בע"מ

חלל מרכזי, קרית חינוך צור הדסה

חלל מרכזי, קרית חינוך צור הדסה

בית ספר תיכון 36 כיתות | כ-8,000 מ"ר | אדריכל אחראי בקורין אדריכלים בע"מ

קרית חינוך צור-הדסה

בית ספר תיכון 36 כיתות

כ- 8,000 מ"ר

אדריכל אחראי בקורין יחיאל אדריכלים בע"מ