מבנה מגורים חדש בית-שמש

מבנה מגורים חדש בית-שמש

מבנה מגורים חדש בית-שמש | 6 קומות 27 יח"ד | אדריכל צוות בקורין אדריכלים בע"מ

מבנה מגורים חדש בית-שמש

מבנה מגורים חדש בית-שמש

מבנה מגורים חדש בית-שמש | 6 קומות 27 יח"ד | אדריכל צוות בקורין אדריכלים בע"מ

מבנה מגורים חדש בית-שמש

מבנה מגורים חדש בית-שמש

מבנה מגורים חדש בית-שמש | 6 קומות 27 יח"ד | אדריכל צוות בקורין אדריכלים בע"מ

מבנה מגורים חדש בית-שמש

מבנה מגורים חדש בית-שמש

מבנה מגורים חדש בית-שמש | 6 קומות 27 יח"ד | אדריכל צוות בקורין אדריכלים בע"מ

בניין מגורים בבית שמש

27 יח"ד, 6 קומות

אדריכל צוות בקורין יחיאל אדריכלים בע"מ