תכנית בינוי

תכנית בינוי

רובע מגורים רמות ג' באר-שבע | 16,500 יח"ד, 7,800 דונם | משרד הבינוי + ממ"י | אדריכל צוות בקורין אדריכלים בע"מ

תכנית יעודי קרקע

תכנית יעודי קרקע

רובע מגורים רמות ג' באר-שבע | 16,500 יח"ד, 7,800 דונם | משרד הבינוי + ממ"י | אדריכל צוות בקורין אדריכלים בע"מ

תמהיל בינוי

תמהיל בינוי

רובע מגורים רמות ג' באר-שבע | 16,500 יח"ד, 7,800 דונם | משרד הבינוי + ממ"י | אדריכל צוות בקורין אדריכלים בע"מ

מערכת שטחים פתוחים ומבני ציבור

מערכת שטחים פתוחים ומבני ציבור

רובע מגורים רמות ג' באר-שבע | 16,500 יח"ד, 7,800 דונם | משרד הבינוי + ממ"י | אדריכל צוות בקורין אדריכלים בע"מ

מרקם אורבני

מרקם אורבני

רובע מגורים רמות ג' באר-שבע | 16,500 יח"ד, 7,800 דונם | משרד הבינוי + ממ"י | אדריכל צוות בקורין אדריכלים בע"מ

טופוגרפיה

טופוגרפיה

רובע מגורים רמות ג' באר-שבע | 16,500 יח"ד, 7,800 דונם | משרד הבינוי + ממ"י | אדריכל צוות בקורין אדריכלים בע"מ

חתכים אופיניים

חתכים אופיניים

רובע מגורים רמות ג' באר-שבע | 16,500 יח"ד, 7,800 דונם | משרד הבינוי + ממ"י | אדריכל צוות בקורין אדריכלים בע"מ

רובע מגורים רמות ג', אתר A, באר שבע

משרד הבינוי + ממ"י

16,500 יח"ד,  7,800 דונם

סטטוס: מתן תוקף

אדריכל צוות בקורין יחיאל אדריכלים בע"מ