גוש כיתות, בית ספר תיכון ביתר-עילית

גוש כיתות, בית ספר תיכון ביתר-עילית

הרחבת בית ספר קיים ל-24 כיתות | אדריכל אחראי בקורין אדריכלים בע"מ

מעבר בין גושי כיתות, בי"ס תיכון

מעבר בין גושי כיתות, בי"ס תיכון

הרחבת בית ספר קיים ל-24 כיתות | אדריכל אחראי בקורין אדריכלים בע"מ

חצר שכבה, בית ספר תיכון ביתר-עילית

חצר שכבה, בית ספר תיכון ביתר-עילית

הרחבת בית ספר קיים ל-24 כיתות | אדריכל אחראי בקורין אדריכלים בע"מ

גוש כיתות, בית ספר תיכון ביתר-עילית

גוש כיתות, בית ספר תיכון ביתר-עילית

הרחבת בית ספר קיים ל-24 כיתות | אדריכל אחראי בקורין אדריכלים בע"מ