מבט מהכיכר, אודיטוריום נס-ציונה

מבט מהכיכר, אודיטוריום נס-ציונה

אולם מופעים נס-ציונה | כ-1,600 מ"ר | 400 מקומות ישיבה | אדריכל צוות בקורין אדריכלים בע"מ

רחבת כניסה, אודיטוריום נס-ציונה

רחבת כניסה, אודיטוריום נס-ציונה

אולם מופעים נס-ציונה | כ-1,600 מ"ר | 400 מקומות ישיבה | אדריכל צוות בקורין אדריכלים בע"מ

חזית ראשית, אודיטוריום נס-ציונה

חזית ראשית, אודיטוריום נס-ציונה

אולם מופעים נס-ציונה | כ-1,600 מ"ר | 400 מקומות ישיבה | אדריכל צוות בקורין אדריכלים בע"מ

סכמת בינוי, אודיטוריום נס-ציונה

סכמת בינוי, אודיטוריום נס-ציונה

אולם מופעים נס-ציונה | כ-1,600 מ"ר | 400 מקומות ישיבה | אדריכל צוות בקורין אדריכלים בע"מ

תכנית בינוי, אודיטוריום נס-ציונה

תכנית בינוי, אודיטוריום נס-ציונה

אולם מופעים נס-ציונה | כ-1,600 מ"ר | 400 מקומות ישיבה | אדריכל צוות בקורין אדריכלים בע"מ

חתך, אודיטוריום נס-ציונה

חתך, אודיטוריום נס-ציונה

אולם מופעים נס-ציונה | כ-1,600 מ"ר | 400 מקומות ישיבה | אדריכל צוות בקורין אדריכלים בע"מ

אודיטוריום, נס-ציונה

400 מקומות ישיבה

כ- 1,600 מ"ר

אדריכל צוות בקורין יחיאל אדריכלים בע"מ