תכנית בינוי, בי"ס בן יהודה נס-ציונה

תכנית בינוי, בי"ס בן יהודה נס-ציונה

בית ספר תיכון 36 כיתות | כ-9,000 מ"ר | אדריכל צוות בקורין אדריכלים בע"מ

סכמת מבנה, בי"ס בן יהודה נס-ציונה

סכמת מבנה, בי"ס בן יהודה נס-ציונה

בית ספר תיכון 36 כיתות | כ-9,000 מ"ר | אדריכל צוות בקורין אדריכלים בע"מ

חתך, בי"ס בן יהודה נס-ציונה

חתך, בי"ס בן יהודה נס-ציונה

בית ספר תיכון 36 כיתות | כ-9,000 מ"ר | אדריכל צוות בקורין אדריכלים בע"מ

רחוב" ראשי, בי"ס בן יהודה נס-ציונה"

רחוב" ראשי, בי"ס בן יהודה נס-ציונה"

בית ספר תיכון 36 כיתות | כ-9,000 מ"ר | אדריכל צוות בקורין אדריכלים בע"מ

גוש כיתות, בי"ס בן יהודה נס-ציונה

גוש כיתות, בי"ס בן יהודה נס-ציונה

בית ספר תיכון 36 כיתות | כ-9,000 מ"ר | אדריכל צוות בקורין אדריכלים בע"מ

בי"ס בן יהודה, נס-ציונה

בית ספר תיכון 36 כיתות

כ- 9,000 מ"ר

אדריכל צוות בקורין יחיאל אדריכלים בע"מ